PRESSMEDDELANDE – 10-05-2020

Som en framstående aktör inom hållbar stadslogistik har Cargobike of Sweden valt att stödja The Perfect World Foundation och deras trädplanteringsprojekt “The Attenborough Forest”. Denna insats representerar ett viktigt steg mot visionen att skapa en grönare och mer hållbar planet.

“Attenborough Forest”, namngivet till ära för David Attenborough, är ett banbrytande trädplanterings- och skogsbevarandeprojekt ledd av den svenskgrundad välgörenhetsorganisation The Perfect World Foundation. Projektet, som syftar till att återställa biologisk mångfald och motverka klimatförändringarna, planterar träd över hela världen och sprider kunskap för att öka medvetenheten om vikten av skogsbevarande.

– Att gå samman med The Perfect World Foundation och stödja deras trädplanteringsprojekt är ett naturligt steg i vårt åtagande för miljö- och hållbarheten. Det är vår väg att göra verklig skillnad och bidra till en friskare planet för kommande generationer,” säger Peter Demaltén, VD för Cargobike of Sweden.

Genom att aktivt plantera träd och bevara skogsmiljöer stöder vi inte bara mångfalden i ekosystemen utan tar också ett avgörande steg i kampen mot den globala uppvärmningen. Träden spelar en central roll i att minska koldioxidhalten, CO2, i atmosfären, vilket gör dem till en naturlig och effektiv lösning för att adressera de utmaningar som växthuseffekten medför.

“Vårt engagemang för att främja hållbara och miljövänliga transportalternativ går hand i hand med vår övertygelse om att varje liten förändring räknas. Våra lådcyklar är grunden i vår ambition att bidra till en grönare och mer hållbar framtid för vår planet”, förklarar Peter Demaltén.

Med detta partnerskap förenar vi inte bara krafterna för en mer hållbar framtid, utan vi förser också världen med ett kraftfullt exempel på hur affärer och välgörenhetsorganisationer kan samarbeta för att göra verklig skillnad. För mer information om The perfect world foundations arbete och hur du kan delta, besök deras webbplats och engagera dig i vår gemensamma strävan efter en grönare planet.

#Attenboroughforest

Läs mer om The perfect world foundation här

Subscribe to our newsletter

If you would like to be among the first to know about our new products and all the exciting developments taking place here at Cargobike, sign up to our newsletter!

By subscribing to our newsletter, you consent to the processing of your personal information in accordance with our Privacy Policy

Cargobike of Sweden